شرکت بیمه پاسارگاد به منظور عرضه خدمات بیمه ای در زمینه های بیمه زندگی و بیمه غیر زندگی (به طور مستقیم و قبولی اتکائی) و کسب سود متوازن و همسو با مصالح و منافع ملی توسط گروه مالی پاسارگاد تاسیس گردیده است. این شرکت در تاریخ 1385/11/18 و تحت شماره 290070 با سرمایه چهارصد و پنجاه میلیارد ریال که پنجاه درصد آن پرداخت شده بود، در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید و پس از طی تشریفات لازم در تاریخ 1385/11/29 پروانه فعالیت خود را در کلیه رشته های بیمه ای به شماره 34605 از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت نمود و در تاریخ 1385/12/01 با صدور نخستین بیمه نامه، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

شرکت در تاریخ 1386/08/05 مجوز قبولی اتکایی از موسسات بیمه داخلی را طی شماره 25598 از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت و با صدور اولین گواهی قبولی در تاریخ 1386/09/18 فعالیت خود را در این بخش نیز آغاز نموده و این مجوز همه ساله تمدید شده است. همچنین صاحبان سهام شرکت بیمه پاسارگاد در مجمع عمومی فوق العاده در سال 1394 با اکثریت آرای خود، سرمایه شرکت را از مبلغ هزار و صد و سی و چهار میلیارد ریال به مبلغ چهار هزار و هشتاد و دو میلیارد ریال افزایش دادند.

انتخاب شرکت بیمه پاسارگاد به عنوان شرکت بیمه برتر به تشخیص بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال های 1386 و 1388 و همچنین کسب عنوان شرکت برتر از نظر رشد سریع در سال 1390 ، 1391 و 1392 به انتخاب سازمان مدیریت صنعتی نشان از وجود عوامل موثر و قابل اطمینان در رشد، توسعه و بالندگی مستمر شرکت دارد.

شبکه گسترده فروش شرکت با بهره گیری از کارشناسان و متخصصین کارآزموده صنعت بیمه در سراسر کشور، آماده ارائه انواع خدمات بیمه ای در قالب های بیمه اموال، بیمه اشخاص، بیمه مسئولیت و بیمه مهندسی به هم وطنان گرامی می باشند.