معرفی شرکت بیمه پاسارگاد

شرکت بیمه پاسارگاد به منظور عرضه خدمات بیمه ای در زمینه های بیمه زندگی و بیمه غیر زندگی (به طور مستقیم و قبولی اتکائی) و کسب سود متوازن و همسو با مصالح و منافع ملی توسط گروه مالی پاسارگاد تاسیس گردیده است . شرکت در تاریخ 1385/11/18 و تحت شماره 290070 با سرمایه چهارصد و پنجاه میلیارد ریال که پنجاه درصد آن پرداخت شده بود ، در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید و پس از طی تشریفات لازم در تاریخ 1385/11/29 پروانه فعالیت خود را در کلیه رشته های بیمه ای به شماره 34605 از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت نمود و در تـاریخ 1385/12/01 با صـدور نخستین بیمه نامه ، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد .

شرکت در تاریخ 1386/08/05 مجوز قبولی اتکایی از موسسات بیمه داخلی را طی شماره 25598 از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت و با صدور اولین گواهی قبولی در تاریخ 1386/09/18 فعالیت خود را در این بخش نیز آغاز نموده و این مجوز همه ساله تمدید شده است .

صاحبان سهام شرکت بیمه پاسارگاد در مجمع عمومی فوق العاده در سال 1394 با اکثریت آرای خود ، سرمایه شرکت را از مبلغ هزار و صد و سی و چهار میلیارد ریال به مبلغ چهار هزار و هشتاد و دو میلیارد ریال افزایش دادند.

انتخاب شرکت بیمه پاسارگاد به عنوان شرکت بیمه برتر به تشخیص بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال های 1386 و 1388 و همچنین کسب عنوان شرکت برتر از نظر رشد سریع در سال 1390 ، 1391 و 1392 به انتخاب سازمان مدیریت صنعتی نشان از وجود عوامل موثر و قابل اطمینان در رشد ، توسعه و بالندگی مستمر شرکت دارد .

شبکه گسترده فروش شرکت با بهره گیری از کارشناسان و متخصصین کارآزموده صنعت بیمه در سراسر کشور ، آماده ارائه انواع خدمات بیمه ای در قالب های بیمه اموال ، بیمه اشخاص ، بیمه مسئولیت و بیمه مهندسی به هم وطنان گرامی می باشند .